Hedersrelaterat våld och förtryck

När någon eller några i din familj eller släkt utsätter dig för hot och våld för att skydda sin eller familjens heder, alltså sitt rykte, från att bli förstört på grund av någonting som du gör eller har gjort är det ett exempel på sådant som kallas för hedersvåld eller förtryck.

Om din familj bestämmer att du inte får vara med på alla lektioner i skolan kan det också vara en sorts hedersrelaterat förtryck.