Heldygnsinsats

En heldygnsinsats är när du får hjälp under hela dygnet, både dag och natt. Till exempel om du bor i ett familjehem, på HVB eller SiS.