Insats

Hjälpen och stödet som soc kan ge dig kallas för insatser. En kontaktfamilj, stödsamtal och stödgrupp är ett par exempel på insatser.

Alla kommuner har inte samma insatser. Prata med soc där du bor för att få veta mer om vilka insatser du kan få.