Institution

En sammanslutning av människor, en organisation. Även behandlingshem eller anstalter kallas för institution. Det kan också vara en del av en högskola eller ett universitet.