IVO

IVO är en förkortning av "Inspektionen för vård och omsorg". Det är en myndighet som bland annat har ansvar för att socialtjänsten utför sina arbetsuppgifter på ett bra sätt.

IVO kan bland annat hjälpa dig som vill klaga på socialtjänsten eller få information om vilka rättigheter som gäller om du är placerad i familjehem, HVB eller SIS.

Barn och unga inom vård och omsorg kan kontakta IVOS:s Barn- och ungdomslinje för att:

  • Fråga om sina rättigheter
  • Berätta om det som inte fungerar bra i socialtjänsten eller i hälso- och sjukvården

Barn och unga kan ringa, mejla eller chatta anonymt med IVO. Mer information finns på ivo.se/barn-unga.