Jourhem

Ett jourhem är en familj som kan ta emot ett dig på en gång, när det till exempel är akuta problem i din egen familj.

Ett jourhem kan vara en eller flera vuxna, med eller utan andra barn. I ett jourhem bor du en kortare tid.