Juridiskt ansvar

Juridiskt ansvar betyder att ha ett ansvar som är skriven i en regel.

Dina föräldrar (vårdnadshavare) till exempel, har ett juridiskt ansvar för dig. Det betyder att de ansvarar för olika saker som har med dig att göra på grund av en regel i som finns i en lag som heter föräldrabalken.