Könsstympning

När en del av snippan antingen skadas, tas bort eller sys igen kallas det för könsstympning. Det är förbjudet i Sverige och den som utsätter någon för könsstympning kan bli straffad. Kallas ibland för "kvinnlig omskärelse".