Kontaktfamilj

I Sverige finns 290 kommuner som bland annat har ansvar för förskola och skola, socialtjänst och äldreomsorg.

Kommunen har ansvar för att de som bor och finns där får det stöd och skydd de behöver. Detta gäller alla - barn, unga och vuxna.