Kontaktförbud

Om det finns risk för att en viss person kommer att skada dig eller någon annan i din familj kan han eller hon få kontaktförbud. Det betyder att den personen inte får besöka, ringa eller på något annat sätt försöka kontakta dig/er.

Det är en åklagare som bestämmer om någon ska få ett kontaktförbud.

Den som bryter mot ett kontaktförbud kan dömas till ett straff.