Kontaktperson

En kontaktperson är en insats som du kan få av soc. Det är en vuxen som har tid och möjlighet att stötta dig i din vardag, om du till exempel behöver komma hemifrån och göra något annat ibland eller behöver prata och få vara med någon vuxen som inte tillhör familjen.