Konvention

En viktig överenskommelse mellan olika länder.