Kränkande

När man gör eller säger något sårande eller förnedrande om en annan person.