Landsting

I varje län i Sverige finns ett landsting som styrs av valda politiker. Landstingen ansvarar framför allt för sjukvård, tandvård, lokaltrafik och vissa kulturfrågor.