LSS

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en lag som handlar om vad du som har en funktionsnedsättning har rätt till för stöd och hjälp.