LUL

Lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare, LUL, är en lag med bestämmelser om hur polis, åklagare och domstol ska arbeta med brott som har gjorts av någon som inte har fyllt 21 år.

I den här lagen finns det också en bestämmelse om hur polis och åklagare ska samarbeta med soc.