LVM

Lag om vård av missbrukare i vissa fall, LVM, är en tvångslag som kan tvingavuxna att ta emot vård för sitt missbruk.

För dig under 18 år kan soc använda sig av LVU om du behöver vård och behandling för missbruk.