Medling

Medling är ett möte mellan den som utsatt någon för ett brott (gärningspersonen) och den som blivit utsatt för brottet (målsäganden). De träffas tillsammans med en medlare för att prata om det som har hänt.