Myndigheter

De kontor som ser till så att Sverige fungerar så som riksdag och regering beslutar. Barnombudsmannen är en myndighet. Andra myndigheter är till exempel Polisen, Socialstyrelsen och Skolverket.