Närstående

Närstående är detsamma som en släkting t.ex. syskon, mormor eller farfar. Det kan också betyda en nära vän till familjen.