Normbrytande beteende

Det betyder lite förenklat att man gör något som de flesta andra inte gör. Exempel på normbrytande beteende är att skolka, snatta, använda droger eller bryta mot lagen.