Offentligt biträde

En person som ska fungera som ett stöd för dig när förvaltningsrätten till exempel ska bestämma om du ska bli LVU:ad eller inte.

Han eller hon är nästan alltid en jurist, alltså någon som kan lagar och regler bra. Ditt offentliga biträde ska stå på din sida och jobba för att det som bestäms i rätten ska bli så bra som möjligt för dig.