Olagliga intrång eller olaga intrång

Till exempel när någon går in någonstans där man inte får vara eller läser något som är någon annans privata texter, som en dagbok.