Omsorgsbrist

Barn behöver vuxnas omsorg för att växa och utvecklas. Med omsorg menar man allt från mat och kläder till hjälp med läxor, kramar, tröst och förståelse om man är arg.

De flesta barn får sitt behov av omsorg genom sina föräldrar. Men ibland klarar föräldrar inte av att ta hand om sitt barn. Det beror inte på att de inte vill ta hand om sitt barn, utan att de inte klarar av det. Det är detta som ibland kallas för omsorgsbrist.

Om dina föräldrar inte klarar av att ta hand om dig måste andra vuxna hjälpa till. Både för att hjälpa och skydda dit, men också för att ge föräldern stöd i sin förmåga att vara förälder.