Övergrepp

Ett övergrepp är ungefär samma sak som en kränkning. Du blir alltså utsatt för till exempel våld, hot, bestraffning eller trakasserier av någon annan.