Placerad

Ibland kan det vara bäst att bo någon annan stans än hemma hos sina föräldrar (vårdnadshavare) en tid. Det brukar kallas för att bli eller vara placerad. Du kan bli placerad i ett jourhem, familjehem, på ett HVB eller SiS.