Placeringsformer

Jour- och familjehem, HVB och SiS är exempel på placeringsformer, ställen dit du kan få flytta om du har det dåligt hemma eller själv gör saker som är dåliga för dig.