Rättigheter

Sådant som du har rätt till och som står i en lag eller annan bestämmelse, till exempel barnkonventionen.