Rättsprocess

När polis och domstol tar hand om en anmälan om ett brott.