Särskilt ungdomshem

Särskilt ungdomshem är ett ord som används för SiS eller paragraf 12-hem dit du som själv gör saker som inte är bra för dig kan få flytta om du blir LVU:ad. Du kan också få bo på ett särskilt ungdomshem om du har blivit dömd till sluten ungdomsvård. 

SiS är en förkortning av den myndighet som driver hemmen - Statens Institutionsstyrelse.