Sedvänja

Allmän vana eller tradition, ofta inom en viss folkgrupp, som inte är inskrivet i någon lag. Det kan till exempel handla om hur man bör klä sig eller bete sig.