Sekretessmarkering

Om du har en sekretessmarkering får till exempel din skola, sjukvården och soc information om att de ska vara extra försiktiga med att lämna ut din adress och ditt telefonnummer till andra.

En sekretessmarkering finns för att skydda dig och/eller din familj om ni till exempel har varit med om våld eller hot.