Skolinspektionen

En myndighet som kontrollerar att skolorna följer lagar och regler och fungerar som de ska.