Skyddstillsyn

En påföljd/ett straff du kan få om domstolen kommer fram till att de kan förhindra att du fortsätter att göra brott genom att döma dig till skyddstillsyn. Skyddstillsyn har du alltid 3 år och det första året har du också övervakning. Om du gör något brottsligt under de här åren kan skyddstillsynen bli förlängd.