Sluten ungdomsvård

Ett straff du som är under 18 år kan dömas till om du har gjort ett allvarligt brott. Under strafftiden får du bo på en låst avdelning på SiS, eller ungdomshem som det också kallas.