Socialnämnd

De som bestämmer över socialtjänsten i varje kommun är politiker. De sitter i något som kallas för socialnämnden. Socialnämnden är de som beslutar om bland annat om hur mycket pengar socialtjänsten har till olika stöd, och vilka som ska få stödet.