Socialt nedbrytande beteende

Om du har ett socialt nedbrytande beteende kan det till exempel vara att du gör olagliga saker eller umgås med missbrukare. Det är ett uttryck som soc kan använda om du blir LVU:ad på grund av att du själv gör saker som inte är bra för dig.