Socialtjänst

Socialtjänsten, eller soc, är den del av kommunen som har ansvar för att hjälpa och stötta barn, unga, vuxna och äldre som inte har det bra.