Socialtjänstlagen

I den här lagen finns det regler som säger att soc ska ge stöd och hjälp till dem som behöver det. Lagen bygger på att någon frivilligt vill ta emot hjälp och förkortas ofta SoL.