Stödsamtal

Stödsamtal är ett av de sätt som soc kan stötta och hjälpa dig på, en insats. I stödsamtalen får du träffa en socialsekreterare eller en ungdomsbehandlare och prata om det du har varit med om.

Prata med soc där du bor för att få veta mer.