Straff

Om du gör något brottsligt som du döms för kan domstolen bestämma vilket straff du ska få, alltså vad du måste göra eller gå igenom eftersom du har blivit dömd. 

Det finns olika typer av straff, till exempel böter.

Straff kan också kallas för påföljd.