Tvångsåtgärder

Tvångsåtgärd är ett juridiskt begrepp och betyder en myndighet gör något mot din vilja.