Ungdomsvård

Om du är mellan 15 och 21 år och har gjort något olagligt kan du dömas till ungdomsvård. För att du ska kunna bli dömd till det krävs att du behöver vård eller någon annan insats som soc kan hjälpa dig med. Till exempel en kontaktperson eller stödsamtal.