Utredningsplan

När soc ska göra en utredning kan de börja med att skriva en plan tillsammans med dig och dina föräldrar. I planen beskriver de hur utredningen ska gå till, vilka de ska prata med för att ta reda på mer om hur du mår och/eller har det hemma och hur lång tid utredningen får ta. Det kallas för en utredningsplan.

Du och dina föräldrar har rätt att få veta vad som står i utredningsplanen. Om ni inte får veta det betyder det att någon av er riskerar att skadas av informationen.