Vårdplan

En plan som soc gör när de har kommit fram till att du behöver flytta hemifrån en tid. I vårdplanen ska det bland annat stå vilken vård du ska få och hur den är tänkt att hjälpa dig. 

En vårdplan måste vara skriven på ett sådant sätt så att du förstår den. Om den inte är det kan du be din socialsekreterare att skriva om den. Du och dina föräldrar (vårdnadshavare) ska skriva under vårdplanen.