Yrkesorientering

När du får hjälp i skolan att ta reda på vilka yrken du kan välja i framtiden och vad som passar dig bäst.