Teman

Barnombudsmannen jobbar för att barn ska få det bättre. För att lyckas med det träffar vi barn och unga och pratar med dem om hur de har det. Det som barnen berättar för oss samlar vi ofta en bok som vi kallar rapport.

Händer som pysslar

Barn på flykt

2017 är temat barn på flykt. Vi har träffat ungefär 600 barn och unga som har flytt till Sverige. I vår rapport berättar de om hur det är att vara på flykt och sin vardag i Sverige.

Barn med funktionsnedsättning

2016 var temat för rapporten barn med funktionsnedsättning. Vi har träffat 97 barn och unga som har en eller flera funktionsnedsättningar. I vår rapport delar de med sig av vad de har varit med om.