Teman

Barnombudsmannen jobbar för att barn ska få det bättre. För att lyckas med det träffar vi barn och unga och pratar med dem om hur de har det. Det som barnen berättar för oss samlar vi varje år i en bok som vi kallar rapport.

Händer som pysslar

2016 är temat för rapporten barn med funktionsnedsättning. Vi har träffat 97 barn och unga som har en eller flera funktionsnedsättningar. I vår rapport delar de med sig av vad de har varit med om.

Läs mer om vår rapport "Respekt"!