Få hjälp i tid

Maja har en önskan om att lärarna skulle ha gjort något tidigare. Inte först efter flera år.

Hon berättar:
”Och kanske sätta mig i en mindre klass. Det hade nog varit bra. När jag var så liten typ, då hade jag ju ändå liksom kommit i fatt det och liksom ändå lärt mig som alltså som jag skulle.”

Barn berättar om den jobbiga tiden innan de fick rätt stöd och hjälp. De kände att de inte riktigt hängde med. De kände att de gick i för stora klasser fast de behövde lugn och ro. Eller så behövde de ha en lärare som kunde förklara lite extra.

Selma säger:
”I Sverige har vi fri skola, och alla har rätt till skola. Men då ska ju alla ha rätt till att kunna ta åt sig kunskapen i skolan, för att alla har inte samma familjer eller förutsättningar och det kanske man ska tänka på, att det står faktiskt i lagen och då borde man följa det.”