Flytta för att få hjälp

Flera barn berättar att de bytt skola fast de inte ville. Eller att de inte fått vara med och tycka till innan de bytte skola.

Simon har flyttat runt mellan skolor:
”En av klasserna var rätt stor och då fick vi inte heller så mycket hjälp. Andra klassen var mera, dom hade mera adhd. Det var som en liten där grupp också. Sen har jag gått här också. Så jag har gått i tre skolor.”

När Alan först bytte till särskolan hade han inget att säga till om. Det var mamma och pappa som bestämde åt honom.

Alan säger så här:
”Så jag blev jättegrinig. När jag fick ett skolfoto på min nya klass så tog jag det och knölade ihop det.”

En del barn kan tvingas flytta långt hemifrån för att gå på en specialskola för deras funktionsnedsättning. Så kan det till exempel vara för döva barn.