Inte bli förstådd

Barnen berättar för oss att vuxna kan ha svårt att förstå deras funktionsnedsättningar.

Det har hänt Adina som har dyslexi:
”Jag tänker att lärarna måste få bra utbildning så att dom verkligen vet vad allting är.” Hon fortsätter: "Alltså att dom också har bara en stereotypisk bild att dom inte har gått igenom det tillräckligt, att dom måste fortsätta utbilda sig i hur man hjälper folk med skrivsvårigheter.”

Alma säger:
”Om jag fått ändra någonting så hade jag ändrat så att lärare har lite mer kunskap om diagnoser, för det är inte alltid föräldrar tänker på varför deras barn mår dåligt och så där. Om en lärare som ser barnen väldigt mycket, om dom hade bättre insikt i barn som autism och så där, då kanske dom kan ta kontakt och få en diagnos, det tror jag hade underlättat för många.”